A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:

Εκκλησίες / Μοναστήρια

Μεγάλα και επιβλητικά ή μικρά και οικεία, τα πολυάριθμα θρησκευτικά μνημεία στην πόλη και επαρχία, αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι της ταυτότητας της Λεμεσού. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια έχουν τη δική τους ξεχωριστή ομορφιά, αλλά και τη δική τους ιστορία, που ξεκινάει από τα βάθη των αιώνων.