A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGS


Υπό την αιγίδα:
evel limassol
Επίσημοι Συνεργάτες (Πρεσβευτές Λεμεσού)

Προσωπικότητες

(Αποτελέσματα 15)

Για να γίνει η Λεμεσός αυτό που είναι σήμερα, χρειάστηκαν χρόνια, όραμα, ηγεσία, πολλή δουλειά, αφοσίωση, στόχοι, εμπειρογνωμοσύνη και κονδύλια. Σε αυτή την πορεία πρωτοστάτησαν άνθρωποι σε θέσεις – κλειδιά, περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί. Βλέποντας τα πράγματα από τη δική τους σκοπιά, ξεκλειδώνεις τα μυστικά της επιτυχίας της πόλης.