5521

Ποταμός Κούρης

27/01/2020
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα αφιερώματα του All About Limassol (ως ο Επίσημος Οδηγός της Λεμεσού) αποσκοπούν ΜΟΝΟ στο να αναδείξουν τα διαφορετικά πλεονεκτήματα αυτής της υπέροχης πόλης, με σκοπό να γνωρίζουν όλοι τις μοναδικές Εμπειρίες που προσφέρονται. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν διαφημιστικό ή αξιολογικό χαρακτήρα και δεν εξυπηρετούν συμφέροντα Εταιρειών, Δήμων, Οργανισμών ή Ιδιωτών.

Ο ποταμός Κούρης, ένας από τους μεγαλύτερους της Κύπρου, πηγάζει από την κορυφή της οροσειράς του Τροόδους και καταλήγει στον κόλπο της Επισκοπής. Στη διαδρομή του δημιουργούνται καταπράσινες κοιλάδες, όπου οι κάτοικοι διατηρούν εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Εκτός από τις χερσαίες περιοχές, ο ποταμός τρέφει και τη θάλασσα. Η εκβολή του έχει τεράστια περιβαλλοντική σημασία για τη Χερσόνησο Ακρωτηρίου. Τα ιζήματα που μεταφέρει η ροή του νερού, περιέχουν θρεπτικά στοιχεία για πολλούς οργανισμούς που βρίσκονται στα θαλάσσια οικοσυστήματα του κόλπου της Επισκοπής. Από την ανατροφοδότηση αυτή εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, και οι πληθυσμοί ψαριών στη θάλασσα της Λεμεσού.

Η σημασία της ροής του Κούρη αναδεικνύεται και από την ιστορία του σχηματισμού της χερσονήσου, η οποία είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης υλικού που μετέφερε ο ποταμός για χιλιετίες. Προηγουμένως υπήρχε μόνο ένα νησί, το οποίο τελικά ενώθηκε με την ακτή και σχηματίστηκε ένας πολύτιμος για την Κύπρο βιότοπος.

Βίντεο: Bαρνάβας Μιχαήλ, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν κατασκευάστηκε ο υδατοφράκτης στην κοίτη του ποταμού, η εκβολή νερού στη θάλασσα είναι σπάνια. Η διαδρομή του νερού μετά την υπερχείλιση του φράγματος τον Ιανουάριο του 2020 και ο εμπλουτισμός της ακτής, αποτυπώθηκε στο βίντεο της ομάδας Cyprus from Air.

Βίντεο: Μανώλης Μανώλη, Cyprus from Air

Σχετικα