Τουρκοκρατία

(Αποτελέσματα 9)

Από το 1571 μ.Χ., με την έλευση και την κατάκτηση των Τούρκων στο νησί ξεκινά η περίοδος της Τουρκοκρατίας. Για πολλά χρόνια, μέχρι και το 1878 μ.Χ. όπου και τερματίζεται η κατοχή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τόσο η Λεμεσός (όσο και η υπόλοιπη Κύπρος), βιώνει τις μεταβολές από τους Τούρκους κατακτητές, οι οποίοι φέρνουν πολλές αλλαγές και δημιουργούν μια νέα κοινωνική ομάδα στο νησί. Το τέλος της Τουρκοκρατίας βρίσκει τη Λεμεσό εξαθλιωμένη, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτή σε μεγάλες προοπτικές όσον αφορά το εμπόριο και τη μεταποίηση κυρίως.

Αναζήτηση με φίλτρα