A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κυπριακή Δημοκρατία

Η σύγχρονη ιστορία με αφετηρία την ανεξαρτησία της χώρας το 1960 μ.Χ., σηματοδοτείται από σημαντικές ιστορικές στιγμές που σημαδεύουν την πόλη, αλλά και ολόκληρο το νησί. Με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 μ.Χ., οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της πόλης μεταφέρονται στο βόρειο τμήμα του νησιού και αντίστοιχα πολλοί Ελληνοκύπριοι εγκαθίστανται στη Λεμεσό. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2004, η Κύπρος γίνεται και επίσημα πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Filter by the followingclose [x]