A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μεσαίωνας

Η Κύπρος πωλείται στους Λουζινιανούς και έτσι ξεκινά η περίοδος του Μεσαίωνα και της Φραγκοκρατίας, η οποία διαρκεί από το 1192 μ.Χ. μέχρι το 1571 μ.Χ. Ο ερχομός και η κατάκτηση από τους Φράγκους και τους Ενετούς στιγματίζει τη Λεμεσό, αλλά και όλο το νησί. Αν και η Λεμεσός γνωρίζει μια αξιοσημείωτή άνθιση αυτή την περίοδο, δε μένει ανεπηρέαστη από τους σκληρούς κατακτητές της εποχής, το αυστηρό φεουδαρχικό σύστημα και την κατάσταση δουλοπαροικίας που επικρατεί.

Filter by the followingclose [x]