Μεσαίωνας

(Αποτελέσματα 11)

Η Κύπρος πωλείται στους Λουζινιανούς και έτσι ξεκινά η περίοδος του Μεσαίωνα και της Φραγκοκρατίας, η οποία διαρκεί από το 1192 μ.Χ. μέχρι το 1571 μ.Χ. Ο ερχομός και η κατάκτηση από τους Φράγκους και τους Ενετούς στιγματίζει τη Λεμεσό, αλλά και όλο το νησί. Αν και η Λεμεσός γνωρίζει μια αξιοσημείωτή άνθιση αυτή την περίοδο, δε μένει ανεπηρέαστη από τους σκληρούς κατακτητές της εποχής, το αυστηρό φεουδαρχικό σύστημα και την κατάσταση δουλοπαροικίας που επικρατεί.

Αναζήτηση με φίλτρα