A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGS


Υπό την αιγίδα:
evel limassol
Επίσημοι Συνεργάτες (Πρεσβευτές Λεμεσού)

Παραδόσεις

(Αποτελέσματα 7)

Κάθε χωριό και κάθε περιοχή στην ύπαιθρο της Λεμεσού, κουβαλάει τα δικά της ήθη και έθιμα, μύθους, θρύλους και παραδόσεις, τα οποία συνθέτουν ένα ενδιαφέρον ψηφιδωτό, δίνοντας το στίγμα της τοπικής κουλτούρας και κοινωνίας.