A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βυζάντιο

Η Βυζαντινή περίοδος χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του Βυζαντίου και τη ζωή στο νησί υπό το καθεστώς του. Η περίοδος ξεκινά το 375 μ.Χ. και σηματοδοτείται από την έλευση και την επικράτηση της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας στην Κύπρο. Η εποχή φτάνει στο τέλος της το 1191 μ.Χ. με την κατάκτηση της Κύπρου από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, ο οποίος πουλάει τη χώρα στους Ναΐτες.

Filter by the followingclose [x]