11550

Λεμεσιανός γιατρός φέρνει στην Κύπρο το 1ο αυτοκίνητο το 1907: Λάρνακα – Λεμεσός σε 3,5 ώρες …

10/12/2016
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα αφιερώματα του All About Limassol (ως ο Επίσημος Οδηγός της Λεμεσού) αποσκοπούν ΜΟΝΟ στο να αναδείξουν τα διαφορετικά πλεονεκτήματα αυτής της υπέροχης πόλης, με σκοπό να γνωρίζουν όλοι τις μοναδικές Εμπειρίες που προσφέρονται. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν διαφημιστικό ή αξιολογικό χαρακτήρα και δεν εξυπηρετούν συμφέροντα Εταιρειών, Δήμων, Οργανισμών ή Ιδιωτών.

Κοινωνική Ζωή
Μεταφορά (Γεφύρια, Δρόμοι, Πλοία, Αυτοκίνητα)

«Την κοινή περιέργειαν και θαυμασμόν κινεί τας ημέρας ταύτας το ωραίον αυτοκίνητον του αγαπητού ιατρού κ. Πιερίδου, το πρώτον εισαχθέν εις την πόλιν μας. Ο κ. Πιερίδης παραλαβών το αυτοκίνητον αυτού εκ Λάρνακος διέτρεξε την από Λάρνακος εις Λεμεσόν απόστασιν εις τρεις ώρας και μισήν, χωρίς, εννοείται, ν’ αναπτύξη πάσαν την ταχύτηταν του θαυμασίου μηχανήματος, επί του δρόμου ακαταλλήλου και πολλαχού επικινδύνου ως εκ των απότομων κατωφερειών».

Έτσι ανακοινώθηκε στον Τύπο της εποχής η άφιξη του 1ου αυτοκινήτου στην Κύπρο. Στις αρχές του 20ου αιώνα για την Κύπρο η μετακίνηση με οποιοδήποτε μηχανικό όχημα ήταν πολυτέλεια, πόσο μάλλον η χρήση ιδιωτικού οχήματος. Το 1907 ένας επιφανής Λεμεσιανός, εισήγαγε στην Κύπρο το 1ο ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Ήταν ένα κόκκινο διθέσιο Peugeot. Ο  1ος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου στην Κύπρο ήταν ο γιατρός Ιωάννης Πιερίδης από τη Λεμεσό. Κρίνοντας από το δημοσίευμα της εποχής, η νέα άφιξη αποτέλεσε θέμα συζήτησης για την τοπική κοινωνία, προκαλώντας αναπόφευκτα την περιέργεια και το θαυμασμό. «Αυτό το αυτοκίνητο το είχε ο γιός του (Πιερίδη), ο Πάρης, στο εστιατόριο «Μιμόζα», στον παραλιακό δρόμο, όπου δούλευα τα καλοκαίρια, που ήμουν μαθητής», θυμάται ο Ανδρέας Δημητρίου, επιβεβαιώνοντας ότι η θέα του αυτοκινήτου είχε προκαλέσει εντύπωση στον κόσμο της πόλης.

Παραλαμβάνοντας το αυτοκίνητο από τη Λάρνακα ο Δρ. Πιερίδης χρειάστηκε 3,5 ώρες για να φτάσει στη Λεμεσό. Το δημοσίευμα απέδωσε την χαμηλή ταχύτητα του αυτοκινήτου στις δυσκολίες στη μορφολογία του δρόμου. Βέβαια, άλλες πηγές ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ήταν άπειρος οδηγός και ότι έμαθε να το οδηγεί μέσω του εγχειριδίου που συνόδευε το όχημα. Το παράδειγμά του Πιερίδη ακολούθησαν στη συνέχεια κι άλλοι επιφανείς πολίτες, όπως ο Πάνος Λανίτης, ο Μιχάλης Κολακίδης και ο Γιάγκος Ρωσίδης.

Σημ: Οι πληροφορίες προέρχονται από την αξιόλογη ομάδα Λεμεσιανών που διατηρούν τη σελίδα «Λεμεσού Μνήμες» στο Facebook. Το δημοσίευμα που παρατίθεται διέσωσε ο Τίτος Κολώτας.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αφιερώματα του Project «Ιστορία της Λεμεσού» παρουσιάζουν υλικό που έχει προκύψει από τις μέχρι στιγμής ιστορικές έρευνες. Τυχόν νέα δεδομένα, ενσωματώνονται στα αφιερώματα αφού επιβεβαιωθούν.