1004

Αυστριακός επιχειρηματίας επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Λεμεσό!

14/12/2018
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα αφιερώματα του All About Limassol (ως ο Επίσημος Οδηγός της Λεμεσού) αποσκοπούν ΜΟΝΟ στο να αναδείξουν τα διαφορετικά πλεονεκτήματα αυτής της υπέροχης πόλης, με σκοπό να γνωρίζουν όλοι τις μοναδικές Εμπειρίες που προσφέρονται. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν διαφημιστικό ή αξιολογικό χαρακτήρα και δεν εξυπηρετούν συμφέροντα Εταιρειών, Δήμων, Οργανισμών ή Ιδιωτών.

Μια πρωτοποριακή επένδυση προσέλκυσε στη Λεμεσό το ενδιαφέρον Αυστριακού επιχειρηματία, ο οποίος αναπτύσσει διεθνή δραστηριότητα σχετικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο επιχειρηματίας προχώρησε σε επένδυση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος έκτασης περίπου 1.500 τ.μ. στην πόλη.

Το αποτέλεσμα είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη βιομηχανία τροφίμων Paradisiotis Ltd, έτσι ώστε να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας γύρω στις 480000 kWh, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια της πολυετούς σύμβασης με τον επενδυτή, η εταιρεία θα έχει όφελος πέραν του 10%, σε σχέση με τη συμβατική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη χρήση του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται επίσης μια σημαντική εξοικονόμηση στις εκπομπές του Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 της τάξεως των 364 τόνων ετησίως.

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της επένδυσης έγκειται στο γεγονός ότι το κόστος του έργου καλύπτεται από Αυστριακό επενδυτή, χάριν σε μια νέα νομοθεσία που επιτρέπει σε ιδιώτες στην Κύπρο να υιοθετήσουν οικολογικές πρακτικές, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω χρηματοδότησης από τρίτους. Το πλαίσιο αυτό εφαρμόστηκε στην πράξη για πρώτη φορά στη Λεμεσό, με την υπογραφή της σύμβασης για σύστημα ισχύος 300 kWp, μεταξύ της εταιρείας Energy & Beyond του ομίλου GDL Green Energy Group Ltd, και της βιομηχανίας παρασκευής τροφίμων Paradisiotis Ltd.

swipe gallery