A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Άλλα

Ποικίλες, πρωτότυπες, διαφορετικές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της πόλης και επαρχίας Λεμεσού βρίσκονται όλες εδώ.


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Παρασκευή - 23 Μαρτίου

Κυριακή - 25 Μαρτίου

Κυριακή - 1 Απριλίου

Πέμπτη - 26 Απριλίου

Πέμπτη - 14 Ιουνίου

Παρασκευή - 19 Οκτωβρίου

Παρασκευή - 30 Νοεμβρίου