Ολοκλήρωση Εγγραφής - Ακολουθήστε και τα πιο κάτω 3 βήματα για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή

1. Like το Facebook page του All About Limassol.
2. Like και Share τη φωτογραφία του διαγωνισμού.
3. Mention 1 άτομο της επιλογής σας.

Ανακοίνωση νικητή/τριας 20/08/2018, στις 12:00. Καλή επιτυχία :)