A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Χώροι στάθμευσης, στάσεις λεωφορείων και νέος κυκλικός κόμβος στο Παλιό Λιμάνι

Σε ισχύ τέθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017 το συμβόλαιο εκτέλεσης του πολεοδομικού οδικού έργου «Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με τον Παραλιακό δρόμο - Φάση Α΄», το οποίο φθάνει το ένα χιλιόμετρο, αρχίζοντας 200 μέτρα, περίπου, ανατολικά της διασταύρωσης του Παραλιακού Δρόμου με την Οδό Κουμανδαρίας και καταλήγοντας στην ανατολική είσοδο της Μαρίνας Λεμεσού.

Η δαπάνη του έργου ξεπερνάει τα €2.5 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών από την έναρξή τους. Σημειώνεται ότι παρόλο που το εν λόγω έργο είναι μικρό σε έκταση και κόστος, εντούτοις παρουσιάζει μεγάλου βαθμού πολυπλοκότητα και πολλές ιδιαιτερότητες. 

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα αναμένεται να εκτελεστεί σε 6 φάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Σε ισχύ βρίσκεται η υλοποίηση της πρώτης φάσης, μπροστά από την οδό Αγίας Θέκλης, που προγραμματίζεται να διαρκέσει 4 μήνες.

Κατόπιν σχετικής μελέτης εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν και τροποποιήθηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια. Έγινε επίσης μετακίνηση όλων των προτεινόμενων δικτύων κοινής ωφέλειας, έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε καταστροφές στα αρχαιολογικά ευρήματα κατά την εκτέλεση.  

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
-Αναβάθμιση του οδικού δικτύου σε 4 λωρίδες κυκλοφορίας.
-Κατάργηση του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου του Παλαιού Λιμανιού, αλλά διατήρηση του δέντρου σε νησίδα. 
-Προτεινόμενο κυκλικό κόμβο με τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια, που βρίσκονται μεταξύ των οδών Σιάφι και Αγίας Θέκλης.
-Σχεδιασμό παρόδιων χώρων στάθμευσης, 37 για ιδιωτικά οχήματα, 4 για ταξί και 4 στάσεις λεωφορείων. 
-Στοές μέσα από τα κτίρια για τη διέλευση των πεζών.
-Ηλεκτρικούς λαμπτήρες LED στις κολώνες του οδικού φωτισμού. 

9782