A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Το χωριό της Λεμεσού που πήρε το όνομά του από μια ξεχωριστή βρύση με ζεστό νερό!

Το χωριό υπήρχε κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια και βρίσκεται σημειωμένο σε παλιούς χάρτες από την εποχή της βενετοκρατίας ως Trimichini. Η ερμηνεία του ονόματος του χωριού Τριμίκλινη σύμφωνα με την παράδοση έχει 3 εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι από τη θερμή κλίνη, χαρακτηρισμός που της αποδόθηκε λόγω του ότι διατηρούσε ήπιο κλίμα τόσο το χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι. Στο χωριό αποστέλλονταν ασθενείς για θεραπεία για το λόγο αυτό.

Η δεύτερη εκδοχή αναγνωρίζει ως ρίζα τη θερμή κρήνη, παραπέμποντας στην πηγή που υπάρχει στο χωριό, της οποίας το νερό το καλοκαίρι είναι κρύο και το χειμώνα θερμό. Για τους κατοίκους του χωριού η εκδοχή αυτή φαίνεται να είναι η επικρατέστερη. Η λεγόμενη θερμή πηγή βρίσκεται μέσα στο χωριό και είναι γνωστή ως πηγή του Ζήνωνα. Βάσει αυτής της εκδοχής, η Τριμήκληνη γράφεται με γιώτα στην πρώτη συλλαβή και με ήττα στις υπόλοιπες.

Σε μια τρίτη εκδοχή πιστεύεται ότι η ονομασία προήλθε από το φυτό Τριμιθιά, από όπου προήλθαν και άλλα πολλά τοπωνύμια στη Κύπρο. Η αρχική ονομασία πρέπει να ήτανε Τριμιθινή, που σημαίνει περιοχή κατάφυτη από τριμιθιές. Αυτό συμφωνεί και με την μεσαιωνική ονομασία του χωριού στους παλιούς χάρτες, ως Trimichini.

Ανακάλυψε εδώ το μονοπάτι για να γνωρίσεις τη διάσημη βρύση της Τριμίκλινης.

swipe gallery


7578