A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Το αρχαιότερο χωριό της Κύπρου βρίσκεται στον Άγιο Τύχωνα Λεμεσού!

Σπουδαία ευρήματα παρουσιάζει το νεολιθικό χωριό στον Άγιο Τύχωνα – Κλήμονα, ο αρχαιότερος οικισμός στην Κύπρο, ο οποίος είναι περισσότερο από 20 αιώνες αρχαιότερος από αυτόν της Χοιροκοιτίας. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως 20 κατοικίες και εργαλεία που αποτελούν την αρχαιότερη ένδειξη γεωργικής δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Γάλλων αρχαιολόγων που διεξάγουν έρευνες στην περιοχή, φέτος ήρθαν στο φως τα κατάλοιπα τουλάχιστον 20 κυκλικών κτισμάτων, διαμέτρου 3 - 6 μέτρων. Τα κτίσματα είχαν ανεγερθεί πάνω σε μικρές αναβαθμίδες σε μια μικρή πλαγιά με κατεύθυνση προς τη θάλασσα.

Τα σπίτια ήταν χτισμένα με χώμα και ξύλινους πασσάλους και στο κέντρο, την εστία, υπήρχε συνήθως μια μυλόπετρα 30 - 50 κιλών. Στο κέντρο του συνοικισμού φαίνεται να υπήρχε 1 μεγαλύτερο, δημόσιο κτίριο, διαμέτρου 10 μέτρων, το οποίο είχε ανασκαφεί την περίοδο 2011 - 2012. Το κτίριο αυτό τοποθετείται στα 11.200 και 10.600 χρόνια πριν από σήμερα.

Στο χώρο βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός λίθινων εργαλείων, λίθινα αγγεία, χάνδρες και άλλα κοσμήματα από λίθο και όστρεα. Τα ζωικά κατάλοιπα φανερώνουν ότι οι κάτοικοι στο χωριό αυτό διατηρούσαν εξημερωμένα ζώα, όπως σκύλους και γάτους, ενώ κυνηγούσαν μικρούς κυπριακούς αγριόχοιρους και πτηνά. Οι πληροφορίες που προκύπτουν για την καθημερινότητα των κατοίκων, παρουσιάζουν ομοιότητες με τη ζωή των πρώιμων οικισμών της Ακεραμικής περιόδου στη Μέση Ανατολή.

swipe gallery


8568