A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Σύγχρονος δρόμος 2 λωρίδων με πεζοδρόμους στο Λιμάνι Λεμεσού

Τον Απρίλιο του 2017 ξεκινούν οι εργασίες στο δρόμο παράλληλα του Λιμανιού Λεμεσού, οποίος αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τόσο την εικόνα της περιοχής, όσο και την κίνηση από και προς το Λιμάνι.

Το συμβόλαιο με την εταιρεία CYBARCO, που θα αναλάβει το έργο, υπογράφτηκε στις 3 Μαρτίου, και προβλέπει δαπάνη €14.632.300 (+Φ.Π.Α.). Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τον Απρίλιο και να συμπληρωθούν σε 24 μήνες. Θα κατασκευαστούν 2 λωρίδες για κάθε κατεύθυνση του δρόμου, όπως επίσης και οχετός για διοχέτευση των όμβριων υδάτων προς τη θάλασσα, ώστε να εκλείψει το πρόβλημα με τα λιμνάζοντα νερά στην περιοχή.

Ο δρόμος θα συνδέεται με το νέο κάθετο δρόμο που κατασκευάζεται στη γέφυρα του Νοσοκομείου Λεμεσού και θα αποτελεί εύκολη και γρήγορη  διέξοδο για οχήματα με φορτίο και λεωφορεία, τουριστικά ή άλλα. Παράλληλα, η διέξοδος που δίνεται για τα οχήματα αυτά μέσω του δρόμου, ο οποίος θα φθάνει μέχρι και την ανατολική πλευρά του Λιμανιού, όπου έχει δημιουργηθεί η νέα αίθουσα επιβατών, θα εκτονώσει σημαντικά την κυκλοφοριακή κίνηση στην πόλη.

1496