A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Πως η επιστημονική έρευνα στο ΤΕΠΑΚ, έφθασε στην κορυφή της Ευρώπης!

Την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 208 ερευνητικές προτάσεις του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ «Teaming for Excellence» εξασφάλισαν 2 προτάσεις του ΤΕΠΑΚ. Οι 2 πρώτες προτάσεις MedSTACH και EXCELSIOR αρίστευσαν λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 15 στα 15 («Άριστα») και ισοβαθμώντας στηv πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Οι εν λόγω προτάσεις υποβλήθηκαν από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ και συντονίζονται από τους Καθηγητές Φαίδωνα Κυριακίδη (MedSTACH) και και Διόφαντο Χατζημιτσή (EXCELSIOR). Οι προτάσεις αυτές εξασφάλισαν σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Προγράμματος, κερδίζοντας, επίσης, πρόσφορο έδαφος για μια επιτυχημένη αξιολόγηση κατά τη δεύτερη φάση, και την ευκαιρία για χρηματοδότηση ύψους €15 εκατομμυρίων.

Το έργο MedSTACH στόχο έχει τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας “Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage”. Αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία.

Το έργο  EXCELSIOR (ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment) στοχεύει στη δημιουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας, έχοντας ως θεμέλιο λίθο την υφιστάμενη δυναμική του Ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ. Στόχος είναι η έρευνα στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της γης, αναδεικνύοντας έτσι και τη στρατηγική θέση της Κύπρου.

Από τις 9 προτάσεις τις οποίες εξασφάλισε η Κύπρος, στις 2 πρώτες σε βαθμολογία προτάσεις επικεφαλής είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ακόμα 1 πρόταση ως εταίρος.

11297