A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Ποια είναι τα δικαιώματα των οδηγών με αναπηρία στη Λεμεσό;

Τα ΑΜΕΑ που ζουν στη Λεμεσό ή την επισκέπτονται χρειάζεται να έχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις για να κινηθούν χωρίς περιορισμούς. Διάφορες κινήσεις γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να διασφαλιστούν ομαλές συνθήκες πρόσβασης για όλους.

Ο Δήμος Λεμεσού εφαρμόζει διευκολύνσεις για τα άτομα με αναπηρίες που κινούνται με αυτοκίνητο. Στα όρια του Δήμου έχουν σημανθεί σε διάφορους χώρους, περισσότερες από 100 θέσεις στάθμευσης για κάτοχους κάρτας Ατόμων με Αναπηρίες,  με προοπτική να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Οι κάτοχοι του ειδικού σήματος δικαιούνται δωρεάν στάθμευση:

- Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης μακράς διάρκειας, ανεξάρτητα αν η στάθμευση δεν γίνει σε σεσημασμένο χώρο για αναπήρους, νοουμένου ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία.

- Στους μικρής διάρκειας χώρους στάθμευσης, όπου υπάρχουν παρκόμετρα και μηχανές, αλλά μόνο  για στάθμευση μικρής διάρκειας.

Κανένα άλλο έγγραφο, πέρα από το ειδικό σήμα που παραχωρείται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Γραφείου Εργασίας, δεν αναγνωρίζεται ως δικαιολογητικό για την παραχώρηση των διευκολύνσεων αυτών. Πρόκειται για το έγγραφο που ακολουθεί ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έχει διεθνή ισχύ, ώστε με αντίστοιχα σήματα να εξυπηρετούνται και οι επισκέπτες από άλλες χώρες.

1199