A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Ευρωπαϊκό κονδύλι €266.800 στο ΤΕΠΑΚ για την καταπολέμηση της... δυσπεψίας!

Το εργαστήριο BIOLYSIS του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση των €266.800, έπειτα απο επιτυχή ερευνητική πρόταση που είχε καταθέσει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROSTARS.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής και ταυτόχρονα ασφαλούς θεραπείας, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών, για τη διαχείριση της δυσπεψίας και λοίμωξης από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ). Το έργο θα διαρκέσει 36 μήνες και στοχεύει στο να διασαφηνίσει τον τρόπο δράσης του Lactomezole, ερευνώντας παράλληλα την παθιοφυσιολογική ανταπόκριση στη θεραπεία του ΕΠ.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην επιστημονική κοινότητα της ΕΕ, με απώτερο σκοπό τη χάραξη πορείας προς τη σταδιακή μείωση της χρήσης των αντιοβιοτικών. Η συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην έρευνα συνδέει το πανεπιστήμιο με την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει στα μέλη του την ευκαιρία για σημαντικό ερευνητικό έργο με εξωγενή χρηματοδότηση.

1271