A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

ΓΣΟ: Αθλητικό μουσείο, επέκταση εγκαταστάσεων ή σύνδεση με το πάρκο του μόλου;

Έχει αρχίσει η εκπόνηση μελέτης για λογαριασμό του Δήμου Λεμεσού, από την οποία θα προκύψει ένα στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ, το οποίο θα αναλάβει να παρουσιάσει ο Δήμος στον ΚΟΑ. Ο χώρος, που για χρόνια παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος, παραχωρήθηκε στο Δήμο Λεμεσού, μετά από σχετική συμφωνία με τον ΚΟΑ.

Η μελέτη αναζητά τρόπους για τη μετατροπή του ΓΣΟ σε ένα χώρο, που θα αναδεικνύει την ιστορικότητα του, διατηρώντας τον αθλητικό χαρακτήρα του. Μέσα στις σκέψεις που εξετάζονται βρίσκεται η δημιουργία αθλητικού μουσείου, η επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία ευκαιριών, ώστε οι πολίτες να αθλούνται επί καθημερινής βάσης στην περιοχή.

Μέσα από την αξιοποίηση του χώρου, ο Δήμος Λεμεσού αναζητά τη δυνατότητα πιο ουσιαστικής σύνδεσης του ΓΣΟ με το παραθαλάσσιο πάρκο, το οποίο επίσης διαθέτει χώρους άθλησης και αναψυχής. Η μελέτη αναμένεται να δώσει την πρώτη εικόνα για την προοπτική του χώρου εντός Ιουνίου, ενώ, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η όλη προσπάθεια θα φέρει αποτελέσματα που θα φανούν μέχρι τις αρχές του 2018.

Δες περισσότερα για το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ εδώ.

3054