A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Έτσι θα λειτουργεί ο νέος δρόμος του Παλιού Λιμανιού

Το πρώτο βήμα για την ριζική αλλαγή του σκηνικού στη συμβολή παραλιακής λεωφόρου με τη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούζβελτ γίνεται με την ανάπλαση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Ο δρόμος αποκτά 4 λωρίδες κυκλοφορίας, 2 για κάθε κατεύθυνση, ενώ καταργείται ο χώρος στάθμευσης στην είσοδο του Παλιού Λιμανιού. Ο χώρος θα διαμορφωθεί στην Πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο των έργων που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Λεμεσού με χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Οι 2 κατευθύνσεις χωρίζονται με νησίδα η οποία έχει τριγωνικό σχήμα (πράσινο χρώμα) στην ανατολική και δυτική πλευρά του συγκροτήματος κτιρίων, που θα χρησιμεύει ως κυκλικός κόμβος. Έτσι, τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται δεξιόστροφα με κατεύθυνση τόσο δυτικά, όσο και ανατολικά, γύρω από τα κτίρια του χώρου αυτού. Το μεγάλο δέντρο θα πλαισιωθεί από την τριγωνική νησίδα στην ανατολική πλευρά, η οποία θα διασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση των πεζών από το Παλιό Λιμάνι προς την Πλατεία Κάστρου με φωτεινούς σηματοδότες (κόκκινο χρώμα).

Η κοίτη του ποταμού Γαρύλλη, από το υφιστάμενο γεφύρι μέχρι και την έξοδο προς την θάλασσα, θα κλείσει και στην θέση του ποταμού θα κατασκευαστεί διπλός ορθογωνικός οχετός μήκους 180 μέτρων. Ο δρόμος θα διέρχεται πάνω από γέφυρα που θα δημιουργηθεί γύρω από τη Μαρίνα Λεμεσού, εκεί όπου σημειώνεται με ροζ χρώμα στο σχετικό χάρτη. Κατά μήκος του δρόμου αυτού και κατά μήκος της οδού Αγ. Θέκλης, που έχει την αντίθετη κατεύθυνση, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 37 χώρους στάθμευσης για ιδιωτικά οχήματα, παραπλεύρως του δρόμου, 4 για ταξί και 4 στάσεις λεωφορείων.

Με την ανάπλαση καταργείται η στάση λεωφορείων στο ΚΕΠ, όπως επίσης και εκείνη στο Παλιό Λιμάνι. Η στάση στο ΚΕΠ αντικαθίσταται από στάση στην οδό Αγ. Θέκλης και εκείνη στο Παλιό Λιμάνι ορίζεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου από το ΚΕΠ. Σε αρκετά σημεία της απόστασης του δρόμου αυτού, θα δημιουργηθούν στοές μέσα από τα κτίρια για την διέλευση των πεζών.

Το έργο θα εκτελεστεί σε 6 φάσεις. Η πρώτη φάση διάρκειας 4 μηνών αφορά την οδό Αγίας Θέκλας.

1462