A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Το μοναδικό έργο «ArgoLife» προσφέρει τα μέγιστα στη Φύση

 Το ξεχωριστό έργο AgroLIFE φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του ΡΙΚ «Σπίτι στη Φύση». Μπορείτε να τη δείτε πιο κάτω…


Το Έργο AgroLIFE (www.agrolife.eu - LIFE13 BIO/CY/001114) είναι ένα τριετές Έργο που έχει ως στόχο την προστασία και ανάδειξη των Αγροτικών Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας στην Κύπρο, με επικέντρωση στις καλλιέργειες αμπελιών στην περιοχή της Κουμανδαρίας και τις καλλιέργειες χαρουπιάς στην περιοχή της Ανώγυρας.

Στο έργο συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως συντονιστής, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Terra Cypria.

Στο πλαίσιο του έργου, σε συνεργασία με τοπικές αρχές και γεωργούς, εφαρμόζονται δράσεις προστασίας των καλλιεργειών, οι οποίες στηρίζονται σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και επωφελείς για τους αγρότες και την παραγωγή τους.

* Περισσότερες λεπτομέρειες για το υπέροχο αυτό έργο, στην ιστοσελίδα και στο facebook page του ArgoLife!

swipe gallery


swipe gallery

2040