A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Ακόμη μία ουσιαστική συνεργασία που βοηθά την ανάπτυξη της Λεμεσού

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) ανανέωσαν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ τους για ακόμα πέντε έτη, στοχεύοντας σε διευρυμένες συνέργειες προς όφελος της επαρχίας Λεμεσού και της κοινωνίας γενικότερα, με έμφαση στη Ναυτιλία, την Οικονομία, τον Τουρισμό, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας αφορά σε συγκεκριμένες κοινές δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της υποβολής κοινών ερευνητικών προτάσεων και της συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα. Βάσει του νέου πλαισίου συνεργασίας, θα δραστηριοποιηθούν στοχευμένες ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα όπως η προβολή της Λεμεσού ως ελκυστικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού προορισμού, η αύξηση της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα προς όφελος της καινοτομίας και της κοινωνίας και η αύξηση του αριθμού φοιτητών που τοποθετούνται στη βιομηχανία για πρακτική άσκηση. Τέλος, στενή συνεργασία προβλέπεται στο θέμα δημιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου για εμπλουτισμό της περιοχής, τοπική ανάπτυξη και ευημερία με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρέστησαν στη συνάντηση οι Στάθης Παπαδάκης (Πρόεδρος Συμβουλίου), Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός (Πρύτανης), Δρ. Κώστας Χόππας (Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) και Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου (Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας), ενώ το ΕΒΕΛ εκπροσώπησαν οι Κώστας Γαλαταριώτης (Πρόεδρος), Νικόλας Ιορδάνου (Μέλος Συμβουλίου ΤΠΚ και Ανώτερος Λειτουργός ΕΒΕΛ).

 

swipe gallery


swipe gallery

6217