A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από γνωστούς φωτογράφους, αλλά και από απλό κόσμο, που είδε διάφορα σημεία της πόλης με μία άλλη ματιά.