A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Τουρκοκρατία

Από το 1571 μ.Χ, με την έλευση και την κατάκτηση των Τούρκων στο νησί ξεκινά η περίοδος της Τουρκοκρατίας. Για πολλά χρόνια, μέχρι και το 1878 όπου και τελειώνει η κατοχή από την Οθωμανική αυτοκρατορία, τόσο η Λεμεσός όσο και η υπόλοιπη Κύπρος βιώνει τις εξελίξεις από τους Τούρκους κατακτητές, που δημιουργούν μια νέα κοινωνική ομάδα στο νησί.