A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Μουσείο Χαρουπόμυλος

O Xαρουπόμυλος Λανίτη κτίστηκε στις αρχές του 1900. Τα χαρούπια αποτελούσαν την κυριότερη πηγή εισοδήματος του αγροτικού κόσμου γι’ αυτό και ονομάστηκαν «Μαύρος Χρυσός» της Κύπρου.

Παρά το πέρασμα της εκατονταετίας, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού για την επεξεργασία χαρουπιού διασώθηκε σχεδόν άθικτο και εκτίθεται στο Μουσείο του Χαρουπόμυλου, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ευαγόρας Λανίτης (πίσω από το Μεσαιωνικό Κάστρο).

Τηλέφωνο:25820430 
Διεύθυνση: Σύμπλεγμα Χαρουπόμυλος Λανίτη, Οδός Βασιλίσσης, Λεμεσός

swipe gallery


swipe gallery

Αγαπάς και εσύ τη Λεμεσό?