A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Μεσαίωνας

Με την πώληση της Κύπρου στους Ναϊτες, ξεκινά η περίοδος του Μεσαίωνα, η οποία στιγματίζεται από τον ερχομό και την κατάκτηση από τους Φράγκους και τους Ενετούς. Αν και η Λεμεσός γνωρίζει μια αξιοσημείωτή άνθιση αυτή την περίοδο, δε μένει ανεπηρέαστη από τους σκληρούς κατακτητές της εποχής, το αυστηρό φεουδαρχικό σύστημα και την κατάσταση δουλοπαροικίας που επικρατεί.