A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Ιστορία της Λεμεσού

Η ιστορία δεν είναι το παρελθόν, αλλά ο συνδετικός κρίκος με το σήμερα. Η ιστορία της πόλης, μέσα από ντοκουμέντα, μαρτυρίες και φωτογραφίες, παρουσιάζεται στο μεγαλύτερο ηλεκτρονικό Ιστορικό Αρχείο που έχει δημιουργηθεί για τη Λεμεσό. Γεγονότα, προσωπικότητες και στιγμές που ξεχώρισαν και στιγμάτισαν την πόλη και την επαρχία, συνδέουν το τότε με το σήμερα της Λεμεσού. Το Αρχείο ταξινομείται σε 6 μεγάλες ιστορικές περιόδους, από τα πρώτα δείγματα ζωής στην περιοχή, μέχρι την Κυπριακή Δημοκρατία και τη σύγχρονη ιστορία.

Filter by the following