A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Ιστορία της Λεμεσού

Από το χθες στο σήμερα, ολόκληρη η ιστορία της πόλης καταγράφεται. Στο μεγαλύτερο ηλεκτρονικό Ιστορικό Αρχείο που έχει δημιουργηθεί για τη Λεμεσό, παρουσιάζονται γεγονότα, προσωπικότητες και στιγμές που ξεχώρισαν και στιγμάτισαν την πόλη. Ρίχνοντας φως στο παρελθόν, το αρχείο ταξινομείται σε 6 μεγάλες ιστορικές περιόδους, από τα πρώτα δείγματα ζωής της πόλης, μέχρι την Κυπριακή Δημοκρατία και τη σύγχρονη ιστορία.

Filter by the following