A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Βυζάντιο

Η Βυζαντινή περίοδος χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του Βυζαντίου και τη ζωή στο νησί υπό το καθεστώς του. Χαρακτηρίζεται από την έλευση και το στίγμα της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας στην Κύπρο και τελειώνει το 1192 μ.Χ.