A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Αγγλοκρατία

Οι Άγγλοι καταλαμβάνουν την Κύπρο από τους Τούρκους το 1878 και έτσι ξεκινά η περίοδος της Αγγλοκρατίας, με την πόλη να γνωρίζει μεγάλες αλλαγές σε υποδομές, αλλά και να αναπτύσσεται πολιτιστικά και καλλιτεχνικά. Το 1959 και με την υπογραφή των συμφωνιών της Ζυρίχης-Λονδίνου, η Αγγλική αποικιοκρατία φτάνει στο τέλος της.