A CITY FULL OF FEELINGS A CITY FULL OF FEELINGSΥπό την αιγίδα:
Συνεργάτες - Χορηγοί

Αρχαιότητα

Η αφετηρία της ιστορίας της Λεμεσού ξεκινά από την αρχαιότητα, κατά την οποία παρουσιάζονται τα πρώτα δείγματα ζωής και της ανθρώπινης παρουσίας στο νησί. Χαρακτηρίζεται από τον ερχομό των Ελλήνων και των Φοινίκων, οι οποίοι δημιουργούν κατοικίες στο νησί, και τελειώνει με τη Ρωμαϊκή περίοδο.